Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Ny rapport från Nestor FoU-center om förutsättningar för lärande i hemtjänst under coronapandemins första år

Nestor FoU-centers nya rapport ”I skuggan av coronaviruset – En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år” bygger på enkäter och gruppintervjuer med chefer och medarbetare inom hemtjänst i södra Stockholm. I studien framgår att lärandet under denna period i princip handlade om att hantera stora informationsflöden från myndigheter som skulle […]

Socialstyrelsen: Behandling i familj rekommenderas för barn med hög risk att begå brott

Socialstyrelsen har i nyhetsflödet på sin webbplats skrivit om en behandlingsmetod för barn som bedöms löpa hög risk att begå brott (3/5-2022 www.socialstyrlesen.se). Det handlar om att det ofta är bättre för barn som befinner sig i riskzonen att begå brott att vara placerade i en familj och få hjälp av ett behandlingsteam än att […]

Webbinarietips FORTE: Hur utvecklar och utvärderar man insatser med fokus på personer med nedsatt kognitiv förmåga? 18 maj

När man utvecklar insatser som riktar sig till personer som har demenssjukdom eller andra tillstånd som medför nedsatt kognitiv förmåga, finns särskilda förutsättningar att ta hänsyn till. Men vad ska man tänka på, hur involverar man målgruppen och vilka är utmaningarna? Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett webbinarium där tre forskare berättar om sina insikter […]

Tips SKR: Uppstartsmöte ny brukarundersökning om kontakten med myndighetsutövning inom funktionshinderområdet 16 maj

Välkommen till uppstartsmötet för en ny brukarundersökning som SKR utvecklar och prövar tillsammans med intresserade kommuner i höst. Undersökningen riktar sig till vuxna som har kontakt med handläggare om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Datum och tid: 16 maj 2022 kl. 10.00–12.00 Plats: Online. Kostnad: Kostnadsfri […]

Konferenstips: Nationell nätverksträff LOKE 6 maj

Nu är det dags för er som arbetar med LOKE-modellen i Sverige att träffas igen. Träffen, som är fysisk och äger rum i Stockholm, har tre teman: Brukarperspektivet i LOKE LOKE som möjliggörare för samverkan och samsyn Verksamhetsplanering och kvalitetsutveckling med LOKE som viktig beståndsdel De exempel och diskussioner som tas upp under dagen kommer […]

Vårnytt på FoU Nordost – läs om vad som är aktuellt i vårt nyhetsbrev!

Denna gång kan du läsa om: Uppstartskonferens för Connected Children i april Många järn i elden för SAMSAS under våren – läs intervju med forskningsledaren Christofer Lindgren om projektet Regionalt dialogforum #4 för digital delaktighet 17 maj Digital delaktighet: stärka nyanländas digitala förmåga –pilotstudie och stödmaterial Workshopserie om implementering tillbaka i höst Läs nyhetsbrevet här>> […]

SAMSAS – mångfasetterat forskningsprojekt om samverkan för att förebygga ohälsa hos äldre

Vad handlar forskningsprojektet SAMSAS om? Forskningsprojektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre startade upp 2021 och handlar om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka bättre för att förebygga ohälsa hos gruppen äldre personer som bor kvar hemma. Projektet, som kommer att pågå i fyra år, är ett samarbete mellan […]